арт галерия икони, графика, живопис, стенопис на художничката Вероника Панайотова

Свети Мина

Свети Мина е закрилник на децата, жените, семейството. Той бил египтянин и е живял в края на III - началото на IVв. Свети Мина бил воин, но се оттеглил от войската, след като принудили воините християни да се покланят на идоли. Станал отшелник в планината, където служил на Бог в пост и молитви. Веднъж езичниците празнували в чест на своите езически богове, като си организирали различни игри и зрелища. Свети Мина слязъл в града, за да изобличи тяхната "слепота" и да им проповядва Единия Истински Бог, създател и владетел на вселената. Князът на града наредил св. Мина да бъде жестоко измъчван, докато не се поклони на идолите. Но св. Мина не предал Христовата вяра и бил убит от воините на княза. След смъртта си по молитвите към него св. Мина извършва много чудеса.

Икони на свети Мина от Вероника Панайотова