арт галерия икони, графика, живопис, стенопис на художничката Вероника Панайотова

Икони на свети Георги от Вероника Панайотова

Свети Великомъченик Георги Победоносец бил роден в Кападокия около 284г в християнско семейство. От малък бил научен на християнските ценности и учение. Като момък, влязъл в армията на император Диоклециан. Било му наредено да преследва хрпистияните, тъй като императорът издал едикт за преследването им. Но вместо това свети Георги се опълчил на решението на императора. Заради това е бил подложен на множество мъчения, които мъжествено изтърпял в името на Христос. Императорът и мъчителите на свети Георги виждали, че светецът не умира след тежките мъчения, дори раните му нощем заздравявали. По желание на Диоклециан Георги възкресил мъртвец. Много хора тогава повярвали в Исус Христос, но всички били убити. По-късно било наредено свети Георги да бъде посечен. Едно от многото чудеса, които светецът бил извършил, е чудото със змея, което станало близо до град Вирит, днешен Бейрут. До града имало езеро, в което живеел страшен змей. Често хора ставали негова жертва. Когато пък се приближавал до стените на града, дъхът му отравял хората, които били наблизо. За да избави града си от гибел, владетелят наредил всеки ден хората да изпращат по едно дете да отиде на езерото. Когато дошъл реда и на неговата дъщеря, той я изпратил там. Момичето седнало и заплакало. Тогава се появил св. Георги на кон, успокоил го, и като излязъл змея от езерото, го пробол с копието си. После наредил на момичето да завърже змея и да го завлачи в града. Като видяли тази гледка, хората много се уплашили. Но св. Георги им рекъл да не се страхуват, и че Исус Христос го изпраща, за да извърши чудото и да повярват в него хората. Те всички се покръстили. На това място съградили две църкви - на Пресвета Богородица и на свети Георги. При освещаването и станало още едно чудо - избликнал извор с жива вода, който изцерил много вярващи.

Икони на свети Георги