арт галерия икони, графика, живопис, стенопис на художничката Вероника Панайотова

Абстрактни картини от Вероника Панайотова

Силата на абстракцията е във внушението - без конкретни образи, да се създадат определени усещания и мисли, посредством цвят и форма. Абстрактните картини на Вероника Панайотова са в студена или смесена гама, като пресъздават чувства като надежда, очакване, някои внушават понятия като сила и стихия, мистика и традиция. Микрокосмосът е съпоставен с макрокосмоса, в сюжети за надеждата и любовта у човешката душа, и теми като началото и животът. Но ние сме част от вселената, а тя е вътре в нас.